KrFs vegvalg:

Kan bli åtte blå og fire røde KrF utsendinger fra Møre og Romsdal til landsmøtet

Fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll tror Møre og Romsdal KrF kommer til å sende tre eller fire delegater til landsmøtet som støtter Knut Arild Hareides syn.

Blått: Fylkesleder i KrF, Randi Walderhaug Frisvoll, tror at Møre og Romsdal kommer til å sende klart flere blå delegater til landsmøtet enn røde. Hun spår en fordeling med fra åtte til ni blå og tre til fire røde. 

Innlede: Steinar Reiten er en av to hovedinnleder på fylkesårsmøtet lørdag. 

Nyheter

Slår det til betyr det at Fylkeslaget sender åtte eller ni blå delegater til det ekstraordinære landsmøtet om en uke.

– Slik jeg tolker stemningen i fylkespartiet tro jeg det blir noe rundt der, sier Frisvoll.

Fylkesårsmøtet lørdag skal peke ut 12 utsendinger til landsmøtet som skal avgjøre om KrF skal gå inn i Solberg-regjeringen eller felle den og danne en ny regjeringen sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Ekstraordinært fylkesårsmøte på lørdag:

Disse avgjør om KrF Møre og Romsdal går til venstre eller høyre

Over 120 personer har meldt seg på lørdagens fylkesårsmøte i KrF Møre og Romsdal.


130 utsendinger

Et rekordstort fylkesårsmøte med nesten 130 utsendinger skal avgjøre spørsmålet. Frisvoll håper og tror det blir et ryddig møte der en få en fordeling mellom røde og blå delegater som er i tråd med stemningen på årsmøtet.

– Vi vil se litt til hvordan de andre fylkesårsmøtene har gjort det. Vi ønsker å sende en delegasjon som avspeiler det som er oppfatningen her i fylket, påpeker hun.

Ingen av KrF-toppene kommer til fylkesårsmøtet. De to hovedinnlederne fra hver sin side blir i stedet Møre og Romsdals egen Steinar Reiten og Sogn og Fjordanes Tore Storehaug. Storehaug støtte Knut Arild Hareide, mens Steinar Reiten helst vi fortsette som i dag, men har som andrevalg å gå inn i Solberg-regjeringen.

Må avklare

Reitens oppfatning om at partiet skal fortsette som i dag, har skal vi tolke stemningen fra folkemøtet i Ålesund forrige uke, en ganske stor oppslutning i fylkeslaget. Frisvoll mener at fylkesårsmøtet også må avklare hva som er andrevalget til dem som står på Reiten linja, slik at en vet eksakt hvor mange røde og hvor mange blå delegater fylkeslaget sender til landsmøtet.

– Jeg mener vi må ha en avstemning der de som har som førstevalg at partiet skal fortsette der vi er i dag, gir beskjed hvor de står dersom de alternativet faller på landsmøtet slik at vi vet hvor våre delegater står, sier Frisvoll.

Som håper og tror på en saklig debatt lørdag, selv om at også hun merker at det nå spisser seg til i partiet.

– Vurdert ut fra folkemøtet vi hadde tror jeg vi får en saklig debatt, men det er klart at vi merker at det spisser seg til, sier Frisvoll.

Grøvan åpner for mulig omkamp om KrF-landsmøtets veivalg

Om KrF-landsmøtet blir svært jevnt, må veivalget vurderes av sentralstyre, partiledelse og stortingsgruppe, mener parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.