Ber om mer penger til Brosundtunnelen

Nye undersøkelser vil koste nesten én million kroner ekstra

Bystyret i Ålesund har allerede satt av én million kroner til planarbeid for Brosundtunnelen. Nå trengs det nesten én million kroner til, for å gjennomføre nødvendige grunnundersøkelser.

Brosundtunnelen: Et enstemmig Ålesund bystyre har vedtatt at Brosundtunnelen vil bli en del av Bypakken, del 1. Den er planlagt finansiert lokalt, via kommunebudsjettet og med en ekstra bom ved Hellebroa.   Foto: Morten Hjertø

Nyheter

Saken skal opp i Plan- og byggesaksutvalget førstkommende tirsdag, 30. oktober, før behandling i Bystyret 1. november.