Vestnes:

Utsette vedtak om nedlegging av skulane i Tresfjord og Fiksdal

Vestnes kommunestyre vil vente med endeleg vedtak om nedlegging av skulane i Tresfjord og Fiksdal. Samstundes ligg nedlegging av dei to skulane inne i økonomiplanen for 2019.

SPENT PÅ RESULTATET: Foreldre frå Tresfjord i samtale med kommunestyrerepresentant Lasse Øvstedal: Frå venstre Britt Guro Hovden, Halvor Hovden og Rita Kjersheim.  

Nyheter

(Romsdals Budstikke:) Formannskapet hadde foreslått å legge ned drifta ved Tresfjord skule frå skulestart neste år. Då skulle alle elevane frå Tresfjord overførast til Helland skule.