Snaua det grønne beltet:

Kommunen og naboer reagerer på flatehogst på Blindheim – hogde ned skogen

Skogen har vært en grønn buffer mot industriområdet på Blindheim. Denne uka ble den hogd ned.

flatehogst: Både naboer og Ålesund kommune reagerer på at det grønne beltet mot industriområdet på Blindheim ble hogd ned denne uka. Grunneieren forsikrer at det skal komme et nytt grøntområde og bedre grøntområde. Blant annet skal et planlagt vegkryss i det sørøstre hjørnet på tomta bli omregulert til grøntområde. 

Nyheter

– Vi fikk melding om at det foregikk hogst på området, og onsdag dro vi inn på befaring. Da registrerte vi at all skog var tatt ned, sier fagleder Lars Roger Lundanes på plan- og bygningsavdelingen i Ålesund kommune.