Dødt løp for KrF-alternativ

Svært jevnt i Møre og Romsdal KrF - flertallet vil følge "middelvegen"

Kristelig Folkeparti i Møre og Romsdal er tredelt i valget av hvilken retning partiet skal gå når det gjelder regjeringssamarbeid.

Blå: Randi Walderhaug Frisvoll er en av de fire blå delegatene som reiser til landsmøtet.  Foto: Nils Harald Ånstad

Rød: Varaordfører i Ålesund, Tore Johan Øvstebø, er en av de fire røde delegatene.  Foto: Marius Simensen

Gul: Ordfører i Giske Harry Valderhaug.   Foto: Marius Simensen

Gul: Simon Molvær Grimstad.  Foto: Privat

Nyheter

Av de 12 utsendingene som reiser  til det ekstraordinære  landsmøtet  vil fire støtte regjeringssonderinger med Høgre. Fire vil støtte et samarbeid med Arbeiderpartiet/Senterpartiet og fire vil primært støtte forslaget om fortsatt å sitte i opposisjon.

Fylkeslederen i KrF: – Vi må holde hjertet varmt og hodet kaldt

Det ekstraordinære årsmøtet i Vestnes for KrF i Møre og Romsdal startet lørdag formiddag.

Dersom dette forslaget faller under KrFs ekstraordinære landsmøte, vil to støtte vegvalget til høgre, en til venstre og en vil stemme blankt.

Forsamlingen ga signal

Under ei avstemning på det ekstraordinære fylkesårsmøte på Vestheim i Vestnes  i ettermiddag  viste 43 av de 129 utsendingene at de ønsker å stå utenfor regjering. De vil ikke felle dagens regjering med Erna Solberg som Statsminister. Disse støttet dermed stortingsrepresentant Steinar Reiten, som oppfordret til ikke å felle regjeringen. 41 av utsendingene ønsker at partiet skal forhandle om et regjeringssamarbeid med Høgre, Venstre og Fremskrittspartiet. 40 av utsendingene ønsker å samarbeide mot venstre med Ap og Senterpartiet.Respekt

Den lange debatten i forkant av avstemningen foregikk i respekt for andres synspunkter, men svært mange snakket begeistret om partileder Knut Arild Hareides landsstyretale og ønsket om å sondere mot venstre i norsk politikk.

Steinar Reiten sier i en kommentar til avstemningen at den viser at tillitsvalgte har sett at partiet har vunnet fram i viktige politiske saker og at de vil fortsette i opposisjon.

Disse reiser til landsmøtet:

Følgende delegater er valgt til landsmøtet:

Blå: Randi Walderhaug Frisvoll, Knut Støbakk, Henning Holsvik og Ellen Schiøtt.

Rød: Arne Magnus Aasen, Rigmor Andersen Eide, Tore Johan Øvstebø, Marit Øyen Sæverud.

Gul: Harry Valderhaug, Svein Atle Roset, Simon Molvær Grimstad og Ingunn Karijord.