Har valgt arkitekt til nytt studenthus

Lusparken arkitekter i Trondheim skal tegne det nye studenthuset i Ålesund.

illustrasjonsfoto: Staale Wattø 

Nyheter

Dette er klart etter at tre arkitektfirmaer leverte forslag på hvordan det nye bygget skulle utformes.

– Lusparken hadde den beste kombinasjonen av pris, samarbeidsevne og kvalitet, og derfor valgte vi dem, heter det fra administrerende direktør Audhild Kvam i Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) i ei pressemelding.

Det er Sit som skal bygge studenthuset i samarbeid med Brødrene Sunde, NTNU og Ålesund kommune, og for å sikre at bygget blir så attraktivt som mulig er studentene involvert i utviklinga gjennom heile prosjektet.

Huset er planlagt til å være 2.000 kvadratmeter og skal romme ulike studentaktiviteter, møteplasser for næringsliv, NTNU og studentene, samt trening. Videre blir det planlagt 80 studentboliger i de øvre etasjene.


Skal bygge 81 nye studentboliger i Ålesund

En gledens dag for Campus Ålesund. Kunnskapsdepartementet har lyttet til Studentsamskipnaden og har bevilget det tilskuddet det ble bedt om.


Kostnadene for studenthus og studentboliger vil ifølge meldinga være på om lag 140 millioner kroner.

Byggestart er venta i 2020, med innflytting høsten 2021.