Styreleiaren i bustadselskap var med på å godkjenne sal til slektning

Visste ikkje om bindinga

Då dagleg leiar i Sykkylven Bustadselskap oppdaga at ein bodgjevar var dottera til ein han delte kontorfellesskap med, kontakta han styret for godkjenning av eit eigedomssal. Styreleiar er onkel til kjøparen.

STYRELEIAR: Otto Magne Strømmegjerde er styreleiar i Sykkylven Bustadselskap og bror til Jarle Strømmegjerde, dagleg leiar i Sykkylven Næringsutvikling, og høvesvis onkel og far til ei som kjøpte ein av dei omtalte bustadane.   Foto: Malene Indrebø-Langlo

Nyheter

– Då du 6. februar blei kontakta av dagleg leiar Schulz Nakken for å godkjenne salet av rekkehusseksjonen, visste du då at det var niesa di som var bodgjevar?