Vil ta bedre vare på drikkevannet

– Halvparten av Brusdalsvatnet ligger i Skodje. Da er det underlig at vi skal bruke tid og krefter på å lage regler for forvaltning av drikkevannskilden før den nye kommunen er en realitet.

Drikkevann: Det skal lages en strategi for forvaltning av nedslagsfeltet til Brusdals­vatnet. Foto: Staale wattø  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det sa Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) da bystyret behandla saka om forvaltningsplan. Bystyret vedtok likevel at det skal settes ned ei arbeidsgruppe som skal se på hvordan man på best mulig måte kan ta vare på nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet.

– Hvis vi ikke kan vente, må vi i hvert fall knytte til oss Skodje på en helt annen måte enn det som kommer fram i forslaget fra rådmannen, mente Knutsen.

I forslaget står det bare at «det vil bli tatt kontakt med Skodje kommune for å drøfte aktuelle problemstillinger.»