– Budsjettet for Nordøyvegen er godkjend av Dale

Sve: Jon Georg Dale godkjenner Nordøyvegen-budsjettet.

Godkjend: Frank Sve er leiar i plannemnd for samferdselsutbygging i fylket. No er budsjettet for Nordøyvegen godkjend frå samferdselsdepartementet, fortel han. Arkiv. 

Nyheter

Krangelen har stått mellom politikar og fylkesrådmann: Kor stor margin skal det leggjast inn i budsjettet for Nordøyvegen. I budsjettforslaget frå politikarane er det ei usikkerheit på 525 millionar kroner. Fylkesrådmannen vil ha rundt ein milliard kroner meir i margin.