Arbeidsløyse:

For første gang på lenge har Møre og Romsdal færre ledige enn resten av landet

Etter fleire år med nedgang har Møre og Romsdal nå færre arbeidsledige enn gjennomsnittet i Norge.

Nav-direktør: Stein Veland i Møre og Romsdal.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Det viser oktober-talla frå Nav. Ved utløpet av oktober var 3.006 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,2 prosent av arbeidsstokken. Ifølge Nav er det 187 færre arbeidslause enn same tid i fjor, noko som er ein nedgang på 13,5 prosent.

- Dette gjer at vi for første gong på fleire år har ein lågare arbeidsløyseprosent enn landet samla sett, seier fylkesdirektør Stein Veland.

I landet er det 61.531 heilt arbeidslause. Dette er 2,2 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 6,8 prosent samanlikna med same periode i fjor.

Arbeidsledigheten faller videre

Antallet registrerte helt ledige falt med 600 personer fra september til oktober, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Arbeidsledigheten er nå 2,2 prosent.