Kloakkanlegg på Kvasnes:

Fylkesmannen og fylkeskommunen krever bedre kloakkutredning i Sula

Sula kommune får kritikk for å ha vedtatt lokalisering av kloakkanlegg på Kvasnes, før konsekvensutredninger er gjennomført. Nå får de flere krav.

KVASNESET: Beboere på Kvasneset i Sula har protestert mot å plassere et kloakkrenseanlegg inne i fjellet her. Her planlegges å etablere et fellesanlegg med Ålesund kommune med utslipp til Storfjorden. På bildet sees Emblemsfjellet og Myrland/Ramsvika i bakgrunnen. Før Ålesund kommune tok initiativ til en fellesløsning, var planen å bygge et anlegg i dagen på Sunde. FOTO: STAALE WATTØ 

Nyheter

Sula kommune vil bygge et felles avløpsanlegg med Ålesund kommune på Kvasnes i Sula. Lokalbefolkninga har protestert, men det er varslet oppstart av detaljregulering av anlegget på Kvasnes.