Skål – det er fotballgalla:

«En henstilling om å avholde en alkoholfri fotballgalla i 2018»

Så samles snart våre lokale fotballedere igjen. Til fotballting og viktige saker på dagtid – før det er klart for den årlige gallaen på kveldstid, der fortjente priser deles ut, god mat fortæres, en innleid B- eller C-kjendis leser opp noen velvalgte ord, og to stykker alkoholenheter raust påspanderes som takk for årets innsats.

Fotballfest: Blant annet i kjølvannet av sakene om norske idrettslederes pengebruk, blant annet på alkohol, har forfatteren av innlegget spurt Sunnmøre fotballkrets om ikke kretstinget i år kunne være alkoholfritt. Les hva han fikk til svar.   Foto: Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Nyheter

To stykker alkoholenheter som har samme brusende pris som to glass pærebrus av «praktiske årsaker» – men det er stor digresjon.

Undertegnede karakteriseres ikke av omgivelsene som en utpreget mørkemann, ei heller avholdsmann. Dette er altså ikke noe personlig korstog mot alkohol og all dens styggedom.

Jostein Håland. 

 

Men i lys av de siste åras fokus på nasjonale idrettslederes pengebruk på blant annet alkohol, der deler av fellesskapets midler drikkes opp (og slike saker mangler det dessverre ikke på), tok jeg meg den frihet i desember 2017 å sende en e-post til vår lokale fotballkrets.

Temaet i e-posten: En henstilling om å avholde en alkoholfri fotballgalla i 2018, med det til hensikt å gå foran som et godt eksempel, være en alkoholfri ledestjerne for resten av Idretts-Norge. Virkelig vise vei og være et eksempel for andre i Idretts-Norge.

Besparelsen i kroner og øre er uvesentlig. Den er bare på anslagsvis 20.000 kroner (deler av beløpet, siden literprisen på pærebrus er noe stiv på gallaen). I e-posten ba jeg også om Sunnmøre fotballkrets sine argumenter for alkohol.

Noe svar kom aldri – mon tro om det skyldes at de gode argumentene mangler? Dog fikk jeg beskjed om at e-posten var mottatt etter et par uker.

Så gikk det 10 måneder. Oktober 2018. Da purret jeg igjen om et svar. Da fikk jeg simpelthen beskjed om at Sunnmøre fotballkrets følger Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund sine retningslinjer for alkohol (betryggende?) ved slike tilstelninger, og at pengebruken av praktiske årsaker ikke skiller mellom for eksempel pærebrus og rødvin.

I Sunnmøre fotballkrets er to enheter to enheter. Uansett innhold i glasset.

Et slikt gjennomtenkt og velargumentert svar setter vel en stans for plageånden, tenkte de kanskje på kretskontoret?

Men det gjorde det ikke. Jeg etterlyste igjen de gode argumentene for alkoholservering i en slik sammenheng, og undret meg på hvorfor ikke vår lokale krets kunne gå foran som et godt eksempel – rett og slett vise resten av Norge at man ikke trenger to alkoholenheter for å hylle dem som legger ned en innsats i Sunnmøre fotballkrets.

Den ansatte kretslederen svarte igjen – denne gang raskt. Nå handlet det plutselig om respekt. Kretsen ba rett og slett om respekt for sitt syn på alkohol, og at det «kan finnes andre meninger», siden det er en demokratisk organisasjon der demokratiet bestemmer.

Sunnmøre fotballkrets kunne altså nå ikke avstå fra alkohol på fotballgallaen, siden det ikke har kommet inn forslag om alkoholfri fotballgalla fra noen av medlemsklubbene – som om ikke kretsen selv (og det svært mange ganger) har fremmet sine egne forslag i fora der saker som dette besluttes.


Barneidretten må være et fristed uten alkohol

Norges idrettsforbund har tydelige regler som slår fast at barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø.

 

Fra hvilken klubb og i hvilket år kom forresten forslaget om servering av to alkoholenheter på den årlige fotballgallaen, og hvor er dette protokollført?

Så ble jeg pent henvist til min lokale klubb for å søke støtte for min sak der, og at et eventuelt forslag om alkoholfri fotballgalla måtte komme derfra.

Det er alltid en tid for å gi opp. Når Sunnmøre fotballkrets skjuler seg bak «demokratiet» for å kunne tilby lokale idrettsledere alkohol, noe som sjølsagt er reint vås og fjas (poengtert ovenfor), er det bare å strekke våpen. Korke flaska. Og konkludere med at Sunnmøre fotballkrets faktisk ønsker å drikke opp en del av fellesskapets midler, som de de facto lever av.

Regnet om til for eksempel fotballer, som må sies å være en vesentlig ingrediens i en fotballkrets, er vi med det som drikkes opp bare på gallaen vel oppe i rundt 50.


Leder:

– Dei øvste tillitsvalde i idrettsforbundet har klart å bringe heile organisasjonen i vanry

Openheit, med fullt offentleg innsyn i rekneskapen, må legge grunnlaget for den vidare drifta.

 

Sunnmøre fotballkrets velger altså helt bevisst bort å vise en alkoholfri vei for resten av idretts- og Fotball-Norge. Nå må det jo i edruelighetens navn legges til at alkoholmengden på vår lokale fotballgalla er liten, men dette handler jo ikke om det.

Dette handler om holdninger og signaler – eller om den konkrete mangelen på slike i Sunnmøre fotballkrets sitt tilfelle.

Det er intet annet enn trist og bedrøvelig.