Se lista:

Dette er igjen av offshore-formuene

Offshore-krisen har gjort et kraftig innhugg i pengesekken hos de rikeste rederne i nordvest.

Sverre Andreas Farstad hadde en formue på over en milliard da Farstad Shipping var på sitt største. I 2010 var den personlige skattbare formuen på 999 millioner kroner.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Sverre Andreas Farstad hadde i 2017 en skattbar formue på 116.668.369 millioner kroner i 2017. I 2010 hadde den daværende styreformannen i Farstad Shipping ASA en skattbar formue på svimlende 999.279.860 kroner. Farstad Shipping ble som kjent kjøpt opp av Solstad.