Dette tjente helsetoppene

Snittlønna er på over millionen for toppene i Helse Midt-Norge.

Direktør i Helse Midt RHF, Stig Slørdahl (i midten), tjener best og har en årslønn på 1,9 millioner.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter
Ferske tall fra inntektsåret 2017 viser at toppene i Helse Midt-Norge (nedre del av tabellen under) tjente over én million i snittlønn. På toppen troner administrerende direktør Stig Slørdahl med inntekt på 1,9 millioner. I Møre og Romsdal tjener toppsjef Espen Remme 1,65 millioner kroner.
HelsetoppeneTittelInntektFormueSkatt
Espen Remmedirektør HMR1 652 6280731 068
Kjersti Bergjordklinikksjef1 169 1160492 962
Svanhild Tranvågklinikksjef985 2252 815 581402 366
Mona Aagaard Nilseneiendomssjef742 225312 076311 794
Astrid Johanne Brandshaugklinikksjef1 030 4031 244 228411 578
Henrik Erdalklinikksjef1 192 4860491 641
Jorun Bøyumkst. klinikksjef710 249102 335263 612
Karl-Arne Remvikklinikksjef966 96472 793389 604
Helge Ristesundass. dir.1 216 9403 080 393502 045
Torstein Holefagdirektør1 603 9122 820 989684 978
Heidi Nilsenøkonomidirektør1 253 9924 552 696529 448
Ketil HjelsetHR-direktør703 8800265 403
Trine Kvalheimkommunikasjonsdir.854 114424 997327 633
Helse Midt:
Stig Slørdahldir. Helse Midt1 905 0123 614 661852 082
Anne-Marie Baraneøkonomidirektør1 274 1296 344 980552 202
Tor Harald Haukåskom. direktør1 143 1441 541 304463 143
Henrik Sandbufagdirektør1 187 2800501 867
Ingerid Gunnerøddir. stab og prosjekt951 6330390 949
Nils Kvernmodir. eierstyring1 756 1471 312 107751 308
Anne Katarina CartfjordHR-direktør1 211 5912 979 195495 319
Kristian Onarheimass. fagdirektør1 059 6970445 235
Siv Mørkvedass. fagdirektør975 2924 502 549418 292
Reidun Martine Rømoøkonomisjef904 9770352 147
Lillian Engenkonsernregnskapssjef1 271 9994 692 969547 867
Bente Sollieleder876 7112 000 890350 756
Torbjørg Vanvikprogramdirektør1 137 6140475 045
Mads Einar Bergprogramleder1 117 4230459 797