Foreldrepar på Sunnmøre dømt for grov mishandling av egne barn

Både far og mor er i Sunnmøre tingrett dømt for å ha grovt mishandlet sine to barn.

Sunnmøre tingrett. Illustrasjonsbilde 

Nyheter

I dommen kommer det fram at foreldrene slo barna med ulike gjenstander, truet de og kom med krenkende uttalelser over en periode på flere år.

Mishandlingen ble oppdaget gjennom helsesøster, som raskt varslet barnevernet. De satte i gang akuttiltak, og barna ble flyttet til et beredskapshjem.

Både avhør med barna og foreldrene i beredskapshjemmet samsvarer med at det skal ha blitt utøvet vold og framsatt trusler mot barna over lengre tid.

Faren erkjente seg ikke straffeskyldig, mens moren erkjente et par tilfeller, uten å erklære seg straffeskyldig.

Aktor la ned påstand om ett år og seks måneder i fengsel for faren, og ett år i fengsel for moren, samt et erstatningskrav for begge barna. Farens forsvarer mente at han måtte ansees på mildeste måte, mens morens forsvarer ba om frifinnelse.

Slik gikk det ikke. Faren er dømt til fengsel i ett år og to måneder og moren er dømt til 300 timers samfunnsstraff. I tillegg må de til sammen betale 260.000 kroner i erstatning til barna, 130.000 kroner til hvert av barna.

Foreldrene er i dag separert, og barna bor hos moren. Faren har den siste tiden hatt begrenset samvær.

Farens advokat, Andreas Berg Fevang, sier at klienten hans ikke kjenner seg igjen i de faktiske forholdene som tingretten anser som bevist, og varsler en anke.

– Barna har i periode vært plassert i beredskapshjem, og i den i den forbindelse behandlet samme tingrett sak om omsorgsovertakelse som resulterte i at barn kom hjem igjen til mor. Dommen vil bli anket i sin helhet fra far sin side, sier advokaten.