Nye kyststatsavtaler for norsk vårgytende sild og kolmule

Høyner sildekvoten og reduserer kolmulekvoten noe

Kyststatene er blitt enige om forvaltningen av sild og kolmule i 2019, men partene er fremdeles uenige om fordelingen landene imellom.

Illustrasjonsfoto: Staale Wattø 

Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet melder at det er inngått nye kyststatsavtaler for norsk vårgytende sild og kolmule.

Når det gjelder totalkvoten for silda blir denne på 588.562 tonn neste år - ei betydelig økning fra fjorårets totalkvote på 435.000 tonn.

Videre innebærer avtalen om forvaltninga av kolmule for 2019 en totalkvote for neste år på 1.143.629 tonn, noe som er en mindre reduksjon fra i år.

Landene skal så langt ikke ha klart å bli enige om hvor stor del av totalkvotene hver enkelt skal ha.

– Jeg er fornøyd med at vi er blitt enige om en ny plan som sikrer bærekraftig beskatning og samtidig et noe høyere uttak av sild, men skuffet over at Norge, EU, Færøyene, Island og Russland ikke har klart å bli enige om fordelingen av andeler på partene, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.