Rapport om studietilbodet ved Høgskulen i Volda

– Sårbart for høgskulen å stå åleine

– Høgskulen i Volda har konkrete utfordringar når det gjeld berekraft; på institusjonsnivå, avdelingsnivå og innanfor delar av studieporteføljen.

  Foto: Janne-Marit Myklebust, Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt): Det kjem fram i ein rapport utarbeidd av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU), etter oppdrag frå høgskulen.