Fireårig tareforskning med konferanse i Ålesund torsdag og fredag

Tar steget videre til tørkehotell

De ser for seg at det må bli tørkehotell for tare i Ålesund i framtiden, med energi fra overskuddsvarme fra Tafjord Kraftvarme.

Tørke og fryse tare: De snakker både om tørkehotell og frysing av tare. Med energi fra Tafjord Kraftvarme. Fra v. prosjektleder Céline Rebours, salgsingeniør på fjernvarme, Sondre Kvalem Seljelid og pensjonist Knut Arve Tafjord som var med å dra i gang prosjektet for fire år siden.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Tafjord har både tomt og kai til rådighet. Det skal etter sigende stå tre interessenter klar i kulissene. Men først må det forskes litt til.