– Ålesundsbussene bør over på biogass

– Ingen i Møre og Romsdal produserer biogass av eget avfall. Noen bør sette i gang med det så fort som mulig.

Berger kloden: – Det er lønnsomt å legge om fra gass og kullenergi til å investere i sol og vind. Reduksjon av fossilt drivstoff er avgjørende for om vi klarer å nå FNS bærekraftsmål innen 2050, sier forsker Per Espen Stoknes som underviser på BI i grønn vekst. 

Nyheter

Rådet kommer fra Per Espen Stoknes, forsker og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI i Oslo der han underviser i grønn vekst. Stoknes er også politiker for MDG og bedriftsleder.