Krigsveteran Ragnar Ulstein ut mot forfatter Marte Michelet:

– Et alvorlig tillitsbrudd

Ragnar Ulstein mener forfatteren Marte Michelet har begått et alvorlig tillitsbrudd i måten hun har behandlet hans bidrag til hennes nye bok.

Tillitsbrudd: Ragnar Ulstein mener at Marte Michelet har begått et tilitsbrudd i måten hun har behandlet hans materiale på. Foto: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

omdiskutert: Marte Michelets bok har skapt debatt. Foto: NTB/Scanpix  Foto: Roald, Berit

Nyheter

Det skriver den 98 år gamle historikeren og forfatteren i en e-post til VG.

«Kjakan»-intervju

Michelet lanserte torsdag boka «Hva visste hjemmefronten?». Der hevder hun at hjemmefronten kjente til planene om jødedeportasjonen før de ble satt i verk. Hovedkilden til dette er den kjente motstandsmannen Gunnar «Kjakan» Sønsteby som ble intervjuet av Ulstein i 1970. I dette intervjuet uttalte Sønsteby at han fikk vite om aksjonen tre måneder på forhånd, men at han ikke gjorde noe med det. «Vi skulle slåss. Vi skulle ikke hjelpe folk», sa Sønsteby i intervjuet med Ragnar Ulstein.

Avtale

I e-posten til VG skriver Ulstein også at det forelå en avtale om at Marte Michelet skulle sende han den delen av boka hvor intervjuet med Sønsteby ble omtalt. Først onsdag denne uka – dagen før lanseringen – ble han varslet om boka, skriver Ulstein i e-posten.

«Jeg viste henne tillit – en motdebattant – da hun ba om, og ble invitert hit. Ble syk, men avlyste ikke besøket. Jeg snakket fritt, uten å ha fått liste på spørsmål, slik at jeg kunne ha forberedt meg. Mitt arkiv er oversendt Norsk Hjemmefrontmuseum. Derfor var det ille at jeg ikke fikk tilsendt den delen av intervjuet hun kom til å bruke, eller bygge på», skriver Ragnar Ulstein i e-posten til VG.

Skjønner det er vanskelig

Marte Michelet sier til avisen at hun skjønner at dette kan være tøft og vanskelig for Ragnar Ulstein.

– Ja, han får kritikk, men jeg håper at han – når han får lest hele boken – får summet seg litt og skjønner at han også får ros. Jeg har stor respekt for Ragnar Ulstein, og det tror jeg kommer godt fram, sier Marte Michele.

I et intervju med Aftenposten, sier Ragnar Ulstein at Michelet har lagt altfor stor vekt på Sønstebys uttalelser – at de er tatt ut av sin sammenheng.

– Sønsteby var god til å plukke opp informasjon, men vi må huske på at dette var en tid da det var mye rykter og propaganda, sier Ulstein i intervjuet. På spørsmål om Ulstein som historiker ikke burde ha gravd mer i dette da Sønsteby ga han opplysningene, svarer 98-åringen:

– Det var en påstand jeg ikke ønsket å krysseksaminere Sønsteby om. Jeg la ikke vekt på det, fordi det ikke fantes noen dokumentasjon utover det Sønsteby fortalte meg.

Ulstein sier også til Aftenposten at det er all grunn til å se på ting med nye øyne, men at han føler at disse varslene nå blir tolka i etterpåklokskapens lys.

Terningkast

VGs anmelder Guri Hjeltnes gir boka terningkast fire, og hun reagerer på behandlinga av Ragnar Ulstein:

«Den som får hardest behandling, er den eneste som lever. Det er legitim kritikk, men det framstår paradoksalt og uverdig i måten det gjøres på. Den 98 år gamle Linge-mannen, journalisten og krigshistorikeren Ragnar Ulstein har skapt et unikt kildemateriale, over 900 intervjuer med grenseloser, kurerer, radiooperatører, motstandsfolk, menn og kvinner. Michelet har hørt lydopptak, sammenholdt med transkripsjoner og fått mye ut av disse kildene. I neste sving nærmest spiddes Ulstein for sin håndtering av stoffet for flere tiår tilbake og frontes nesten som den mest ansvarlige for den patriotiske fortellingen om temaet. Det er lett å skrive med fasit 2018», skriver Hjeltnes.

Dagsavisens anmelder Mode Steinkjer kaller Michelets analyser og sammenfatninger briljant og nyanserende. Steinkjer mener at Michelet har belegg for påstandene om at unnfallenheten under krigen ble fortiet og sminket bort etter krigen. Ikke bare av gode nordmenn, men også av sentrale historieskrivere.

Lederen for Hjemmefrontmuseet, Frode Færøy, kaller Michelets påstander «absurde».