Hyperthermics AS:

De kan gjøre gassferja grønnere

– Ferja mellom Molde og Vestnes går på naturgass (LNG). Ulempen er at den øker utslipp av CO₂ i atmosfæren. Det ville ikke være tilfelle om den gikk på biogass, sier Ketil Stoknes.

Bioreaktor: – Vi har utviklet en bioreaktor som bryter ned ulike typer biomasse i en helt annen hastighet enn tradisjonelle anlegg. Vi har satt inn en reaktor i biogassanlegget til Lindum i Drammen, forteller salgsansvarlig i Hyperthermics, Er­lend Haugs­bø. – Vi har reaktorer i som kan ta alt fra 10.000 tonn biomas­se til 450.000 tonn biomas­se i året i form av kloakkslam. Vi har for eksempel også et anlegg som kan ta 40.000 tonn. I teorien tar det alt av kloakkslam og alt av matavfall i Ålesund.  Foto: Morten Hjertø

Det ligger an til å fungere

Nyheter

Ålesunderen er forsker og ansatt som prosjektleder ved Lindums biogassanlegg i Drammen der de tester ut piloten fra den sunnmørske bedrifta Hyperthermics AS.