Helse Møre og Romsdal:

For å spare pengar er julelunsjen for dei tilsette ved sjukehusa tatt bort – Dei tek vekk alt positivt, meiner sjukepleier

– Dette var dagen i året då alle tilsette var samla frå heile huset.

Avlyst: Bildet er frå den tradisjonsrike julelunsjen ved sjukehuset i Volda eit par år tilbake. I år er det ikkje sett av pengar i Helse Møre og Romsdal.  

Vi er litt metta av innsparingar no

Audun Risahagen
Nyheter

No er det slutt på julelunsj for dei tilsette ved sjukehusa.