Komplisert arbeid for å berge milliardfregatten

Den kostbare fregatten KNM Helge Instad må først boltes fast til land, heves opp på lekter, tømmes for ammunisjon og så fraktes til Haakonsvern.

Komplisert: Milliardfregatten KNM Helge Instad må først boltes fast til land, heves opp på lekter, tømmes for ammunisjon og så fraktes til Haakonsvern.  

Fregatten KNM Helge Ingstad er evakuert etter en kollisjon med en tankbåt ved Stureterminalen i Øygarden. Alle i fregatten er evakuert.  

Nyheter

I tillegg til å være en tidkrevende operasjon, kan vær- og sjøforhold ramme bergingsaksjonen. Innkommende flo ved 23-tiden torsdag truet med å skyve fregatten unna land, men militærskipet ble ikke påvirket av tidevannet, skriver Bergens Tidende.

Fregatten KNM Helge Ingstad havarerte etter å ha kollidert med tankskipet Sola natt til torsdag. Åtte av mannskapet ble lettere skadd i sammenstøtet.

Militærskipet ble påført en stor flenge i siden på skroget og det rant mer vann inn enn hva lensepumpene greide å få ut.

KNM Helge Ingstad ble overlevert Sjøforsvaret med fire andre fregatter i 2009, med en totalkostnad på 21 milliarder kroner. Denne summen inkluderer også seks NH90-helikoptre. Ifølge NRK var ikke militærskipet, som har en verdi ikke langt unna Sjøforsvarets samlede årsutgifter, forsikret.

Kystverket: Betydelig mindre lekkasje fra havaristen

Etter torsdagens siste tokt med overvåkingsfly over den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad, konkluderer Kystverket med at lekkasjene er blitt mindre.


Krevende aksjon

Fartøyet fikk kraftig slagside og sto torsdag i fare for å synke. Forsvaret har siden jobbet intensivt med å bolte fregatten fast til land.

Presseoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret sier til NTB at skipet så skal heves på en lekt. Så skal ammunisjonen i militærskipet tas ut og tømmes. Ammunisjonen skal være godt sikret og ifølge Gjesdal er risikoen knyttet til ammunisjonen ikke særlig stor.

– Men det vil alltid være noe risiko forbundet med eksplosiver, sier han.

Går alt som planlagt, vil skipet så fraktes til Haakonsvern, Sjøforsvarets hovedbase like utenfor Bergen. Det er drøye 34 kilometer fra Sture-terminalen til Haakonsvern.

Nytt tokt fredag morgen

Fregatt-besetningen er, ifølge Forsvaret, preget av hendelsen og ble i etterkant av ulykken tatt hånd om på et mottakssenter på Haakonsvern. Tankskipet, som var lastet med 625.000 fat råolje, kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på totalt 23 personer kom uskadd fra sammenstøtet.

Torsdag kveld opplyste Kystverket etter et tokt at det er mindre lekkasje fra havaristen og at forurensingen på sjøen er for tynn for oppsamling.

Toktet viste at situasjonen ved havaristen langt på vei var den samme som tidligere på dagen. Kystverkets neste planlagte flytokt er fredag morgen klokken 7. Flypersonellet er likevel i beredskap hele natta for å gå på vingene dersom det skulle skje noe uforutsett.

Politiet etterforsker

Politiet opprettholder sperringene i området rundt KNM Helge Ingstad fram til fredag. Skipet krenger så kraftig at det er vanskelig å få undersøkt inni.

– Etterforskningen er fremdeles i første fase, og det er altfor tidlig å kunne si noe kvalifisert om årsaksforhold, opplyser politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Forsvarsministeren om fregattforliset: – For tidlig å si noe om årsak eller konsekvenser

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier det er for tidlig å si noe om årsaken til kollisjonen, og at det er viktig å få klargjort hendelsesforløpet.


Politiet er godt i gang med den tekniske og taktiske etterforskningen og gjennomfører avhør av mannskap fra begge skip. Den havarerte fregatten ligger med kraftig slagside halvveis under vann, og politiet regner med at etterforskningen vil pågå over lang tid.

Kollisjonen fikk også konsekvenser for oljeindustrien. Equinor stengte ned driften på Sture-terminalen. Kort tid etter ble også Kollsnes-anlegget stengt. Nedstengningen av de to landanleggene rammet olje- og gassproduksjonen. Begge anleggene er gjenåpnet.

Også Aker BPs produksjon på Ivar Aasen-feltet, som sender gass til Kollsnes-anlegget, startes nå opp igjen.