Kun 290 av 500.000 pelsdyr var syke eller skadde i Pelsdyralslagets kontroll

En ny undersøkelse fra Norges Pelsdyralslag viser at om lag 99 prosent av pelsdyrene som er kontrollert, var friske. 290 av 500.000 hadde sykdom eller skade.
Nyheter

For tredje år på rad har Norges Pelsdyralslag gjennomført en intern undersøkelse, som en del av pelsdyrnæringens helsetjeneste, skriver Nationen.

Undersøkelsen handler om å følge opp gårder og produsenter for å drive forebyggende arbeid. I tillegg til undersøkelsen forekommer tre årlige besøk av veterinær og Mattilsynets kontroller.

De siste årene har pelsdyrbøndene drevet under svært usikre rammevilkår. I januar uttrykte i tillegg regjeringen sitt ønske om å avvikle pelsdyrnæringen.

Flertallet støtter avvikling av pelsdyrnæringen

Et flertall av befolkningen er enige med regjeringen om at det er riktig å forby norsk pelsdyroppdrett, ifølge en meningsmåling. 


Kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag forteller at hun ble stolt da hun så tallene. Hun mener det er få næringer som blir behandlet like dårlig som pelsdyrnæringen, og peker på at pelsdyrnæringen har jobbet hardt og systematisk med å iverksette flere tiltak for å forbedre seg.

– Da oppleves det ekstra fortvilende at regjeringen vil rasere alt det gode arbeidet som er gjort. Det er meningsløst fra ende til annen, sier hun til Nationen.

Jurist og kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen tror ikke tallene fra undersøkelsen vil redde næringen fra å bli avviklet.

Hun forteller at Dyrevernalliansens holdning til pelsdyroppdrett ikke handler om tall og avvik, men om driftsformen i næringen.

– Årsaken til at vi ønsker en avvikling av denne næringen, er først og fremst på grunn av grunn av driftsformen og dyrenes atferdsbehov, sier Kleveland.

– Det er ikke mulig å gi mink og rev akseptable forhold i bur. Derfor er det beste å avvikle næringen istedenfor å innbille folk at dyrevelferden skal bli bra, legger hun til.

I sjokk etter pelsdyrforbod: – Forakt for distrikta

– Dette er å syne ei stor forakt for distrikta. Det er eit rote spel når ei heil næring vert radert ut med eit pennestrøk.