Tafjord Kraft vil utnytte fallet frå Flydalsvatnet

Planar om to kraftverk

Tafjord Kraft ønsker å byggje to kraftverk i Geirangervassdraget. Dei seier at opplevinga av Storfossen ikkje skal bli nemneverdig forringa.

Storfossen: Tafjord Kraft ønsker å bygge to kraftverk i Geirangervassdraget, men meiner at den visuelle opplevinga av Storfossen ikkje skal bli nemneverdig forringa av den grunn. ARKIVFOTO: Knut Arne Aarset  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

No inviterer kraftselskapet til informasjonsmøte i Geiranger tysdag 13. november.