Bruker 40 millionar for sikker straumforsyning:

Sikrar straumen med sjøkabel i fjorden

Mørenett legg for tida straumkabel i fjorden mellom Volda og Folkestad. For 40 millionar kroner skal straumforsyninga på sørsida sikrast.

Kabellegging: «Nautilus Maxi» er konstruert blant anna for større sjøkabeloppdrag, ifølgje Seløy undervannsservice si nettside. Her er arbeidet med sjøkabel over Voldsfjorden i gang.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Siste tida har eit spesielt fartøy vore i arbeid på Voldsfjorden.