Disse får midler til trafikksikring

I alt blei det søkt om tilskudd for til sammen 22,6 millioner kroner, men tildelt vel 7,2.

Blant trafikksikkerhetstiltaka som får midler er etablering av fortau langs Ytre Hessen i Ålesund. Bildet er fra i sommer, da Danny Tabbara og kona Henriette Holte sto fram sammen med barna Klara og Ulrik og ga uttrykk for at de føler det som utrygt å ferdes langs vegen. ARKIVFOTO: NILS HARALD ÅNSTAD 

Nyheter

Mandag var fordelinga av midler til store trafikksikkerthetstiltak blant sakene i Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

Og: Sju prosjekt blei tildelt midler for 2019, av disse fem i Sunnmørspostens dekningsområde:

Prioritet 1: Ei tilleggsbevilgning på knappe 1,3 millioner kroner til et midlertidig tiltak med t-kryss i Nærøykrysset på fylkesveg 18 i Herøy.

Prioritet 3: 1,7 millioner kroner til etablering av fortau langs den kommunale vegen Ytre Hessen i Ålesund. Dette er Ålesund kommunes førsteprioritet når det kommer til skoleveg.

Prioritet 5: 600.000 kroner til gang- og sykkelveg langs fylkesveg 125 Teppemyra på Godøya i Giske kommune. Vegen er skoleveg.

Prioritet 6: 900.000 kroner til fortau langs den kommunale vegen Støylesvingen i Ulstein kommune. Vegen er skoleveg.

Prioritet 7: 750.000 kroner til gang- og sykkelveg på fylkesveg 150 Austnes ferjekai - skolen, på Haramsøya i Haram. Kommunen har selv dette som førsteprioritet når det gjelder skoleveg.

I alt blei det søkt om tilskudd for til sammen 22,6 millioner kroner, men tildelt 7.207.985.

Det er ei forutsetning for tildelinga at også kommunene dekker 50 prosent av nettokostnadene.


Bystyret krever trafikktiltak ved Hessa skole: – Bare et under at det ikke har gått liv

– Det er bare et under at det ikke har gått liv. Alle andre hensyn enn barnas sikkerhet må vike.Ber om fartsdemping ved Hessa skole

Tør ikke slippe barna ut

– Jeg har nesten blitt påkjørt tre ganger i sommer, mens jeg klippet hekken. Hvordan kan vegen være trygg nok for skolebarn?