Tilbake fra spennende fiskeri ved Jan Mayen

Fiskebåten «Loran» fra Godøya har for første gang drevet lønnsomt fiske etter blåkveite og torsk ved Jan Mayen.

I Ålesund: «Loran» fra Godøya har fiska ved Jan Mayen siste månedene. Mandag lå den ved kai ved Sunnmøre fiskeindustri sitt anlegg i Ålesund. 

Nyheter

Line- og garnfartøyet Loran fra Godøya i Giske kommune har de siste to månedene drevet et spennende torske- og blåkveitefiskeri ved Jan Mayen.

– Det er første gang i nyere tid det har vært drevet et lønnsomt fiske etter blåkveite og torsk ved Jan Mayen, melder Fiskebåt i ei pressemelding.

Oppdaget på prøvetur

Rederiet har sendt fangstprøver til Havforskningsinstituttet for analyse, etter at de oppdaget fisken etter en prøvetur i juli.

Det er særlig viktig å få avklart om torsken ved Jan Mayen er en egen bestand, eller om torsken tilhører den islandsk/grønlandske- eller nordøstarktiske torskebestanden.

En analyse av noen få eksemplar som ble fisket under et forskningstokt ved Jan Mayen i 2011 viste at dette ikke var barentshavstorsk.

– Dersom de nye prøvene bekrefter at dette er en egen torskebestand, eller at den tilhører den islandsk/grønlandske bestanden, er det i så fall noe av det mest spennende som har skjedd i villfisknæringen på mange år, sier ass. dir. Jan Ivar Maråk i Fiskebåt i ei pressemelding.

Dialog med departementet

Er det islandsk/grønlandsk torsk, og den over tid oppholder seg i Jan Mayen-sona, vil Norge være berettiget til en kyststatsandel av bestanden, ifølge Fiskebåt.

Fiskebåt har hatt dialog med Nærings- og fiskeridepartementet og Havforskningsinstituttet om fartøyets fiske ved Jan Mayen