Utslipp i Storfjorden

Ingen vet effekten av plassere kloakkanlegget her – etterlyser biologer

Håvard Vollset Lien, beboer på Kvasnes og medlem i Sula kommunestyre (MDG) er kritisk til prosessen for nytt kloakkrenseanlegg på Kvasneset.

Kvasnes: Håvard Vollset Lien (i midten) mener en bør ta ett steg tilbake i prosessen og først sjekke hvor hen det er mest ideelt miljømessig å plassere et kloakkrenseanlegg med utslipp i fjorden. Foruten å være beboer på Kvasnes er han medlem av kommunestyret i Sula (Miljøpartiet De Grønne). Her er han avbildet sammen med Elisabet Vollset Lien og Harald Gjøsund. 

Vi bør ta ett steg tilbake, og gjennom en dokumenterbar prosess få vurdert hvor i fjorden et utslipp bør komme

Håvard Vollset Lien
Nyheter

Han viser til den kritikken som både Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt Sula kommune, som Sunnmørsposten skrev om sist uke.