Hordaland:

Utreder verdens lengste flytebru på E39

Statens vegvesen har valgt samarbeidspartnere til å finne den beste løsningen for en fem kilometer lang bru over Bjørnafjorden i Hordaland.
Nyheter

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt skal bistå vegvesenet, parallelt med arbeidet til en annen, uavhengig prosjekteringsgruppe. Konseptutredningen skal peke på fire ulike alternativer og danne grunnlag for Statens vegvesens endelige valg.

Brua over Bjørnafjorden er en del av E39-prosjektet som skal knytte sammen Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Ferjeturen som i dag tar cirka 40 minutter, vil kun ta 11 minutter med bil når ferjen erstattes med flytebru. Fjorden er nær 600 meter dyp og kryssingen krever at man tar i bruk ny bruteknologi.

– Dette er kanskje det mest utfordrende samferdselsprosjektet i Norge i moderne tid, og vi ser frem til å kunne bidra til å bringe dette nærmere en endelig realisering, sier leder Svein Erik Jakobsen i prosjekteringsgruppen i en pressemelding.


Håper at KrF på vippen vil bidra

– Forfallet aukar på vegnettet i Møre og Romsdal

Regjeringa sitt forslag til statsbudsjett held ikkje tritt med forfallet på fylkesvegane.

 

Venstre-politikar meiner ny teknologi gjer at vi må tenkje breiare enn bru og tunnel

Meiner politikarar må vere meir opne for alternativ til bru- og tunnel: – Kanskje vi i framtida tek turen over fjorden i ein slik tube

Pål M. Grødahl (V) i Ulstein meiner politikarar bør vere meir opne for å vurdere andre transportløysingar enn bru og tunnel.

 

Stor andel bompenger i bypakken i Ålesund:

Bilistene får milliard-regning i bypakken: – Det kommer til å bli kraftige protester også her i Ålesund, varsler NAF-talsmann

Ikke sikkert alle bilistene får den pakken de helst hadde ønsket seg.