Årim med overskudd – Ålesund krever at pengene går tilbake til abonnentene i 2019:

Ålesund vil si nei til gebyrøkning – kan gi prishopp, advarer Årim

Når representantskapet i Årim skal behandle budsjettet, vil Ålesunds utsendte kreve at gebyret holdes på stedet hvil.

– Må fortsatt hente avfallet: – Hvis du fryser gebyrene neste år og bruker opp fondet da, hva gjør vi da året etter? Da blir økningen bare større. Så kan du godt si at vi må kutte kostnader. Det kan vi, men vi må fortsatt hente avfallet, og oppfylle nye krav til avfallshåndtering. Så vi har tenkt at en jevnest mulig gebyrøkning gir større forutsigbarhet, sier Øystein Solevåg i Årim.  Foto: Arkivfoto

Jeg undres over at midlene som innbyggerne har betalt for mye, skal forbli i selskapet lenger enn nødvendig

Hans Kjetil Knutsen
Nyheter

Det vedtok et flertall i Ålesund formannskap. Dermed er medlemmene fra Ålesund bundet når budsjett og økonomiplan skal opp i Årims representantskap fredag. Årim har lagt opp til at prisen for et standardabonnement på husholdsningsavfall skal økes med 160 kroner i 2019, men dette vil Ålesunds utsendte altså stemme mot.