Får millionar til forsking på trål

Fosnavågselskapet Remøy Sea Trawl AS får 4,6 millionar frå det statlege Havpilot-programmet.

Støtte: Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd forvaltar Havpilot-pengane. 

Nyheter

Selskapet ønskjer på noverande tidspunkt ikkje å seie særleg mykje om kva pengane skal brukast til.