Rolls-Royce-rapport om Stad skipstunnel: Kan spare store utslepp

Stad skipstunnel kan gi store kutt i drivstoff og utslepp frå skipstrafikken, ifølgje fersk rapport. Rapportskrivarane peiker på svakheiter i tidlegare undersøkingar og meiner det er grunn til å få klare tal på bordet.

Heil nye illustrasjonar frå Kystverket og Snøhetta gir nye perspektiv på skipstunnelen. Ein ny rapport viser store miljøgevinster og mindre forbruk av drivstoff for skipstrafikken.  Foto: Kystverket/Snøhetta

Nyheter

(les heile rapporten oppe til høgre - under om du les på mobil)

I rapporten frå Rolls-Royce Marine vert det med utgangspunkt i statistikk tilbake til 1980-talet drøfta korleis bølgjene på den vêrharde strekket påverkar fart, tidsforbruk og kor effektiv motorane på skipa jobba. I tillegg er utvalde skip dei siste vekene logga.