For noen tiår siden:

Ut i spagaten – båret oppe av gode hjelpere og Dilys Tunheim

– Jeg kom over dette avisutklippet fra Sunnmørsposten tirsdag 23. august 2005. Dere ber bl.a. om navn på flere personer på bildet.
Nyheter

Først en liten korrigering: Hun som prøver seg på spagaten er altså Grethe Sunde (ikke Brit Heltne). Brit Heltne står til venstre for Margaret Hagen, som holder oppe foten til Grethe.

Mellom Brit Heltne og Margaret Hagen, litt bak, foran pokalene, står Kari Scott Dahl (Pedersen).