Ser føre seg ruter med turistbåtar frå skipstunnelen: – Kan bli Nordvestlandet sitt svar på Lofoten

Stad skipstunnel kan vere ein døropnar for auka turisme til regionen trur Svein Gjelseth og Per Sævik, som ser føre seg ruter med utsleppsfrie turistbåtar innover i fjordane.
Nyheter

Stad skipstunnel er igjen gjenstand for diskusjon i samband med forhandlingane om neste års statsbudsjett.