Vegvesenet: Bypakken blir for stor – omfanget må ned, eller bompengene opp:

En ribba bypakke?

– Enten må noe bort, eller så må vi øke finansieringa, sier Kjetil Strand i Statens vegvesen om bypakken.

Brosundet: Planprogrammet for Brosundtunnelen skulle etter planen legges ut på høring i desember. Arbeidet er noe forsinka, men planprogrammet er i sluttfasen, ifølge kommunen. Tunnelåpninger er planlagt i Skutvika og på Ysteneset.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

«Alle» vil komme i gang med bypakken. Men må noe strykes for å komme i mål? Det var noe av det som blei diskutert da styringsgruppa for bypakken i Ålesund møttes onsdag. Der sitter politikere og representanter fra vegvesen, fylket og kommune.