Høyblokka på Volsdalsberga er ikke et særskilt brannobjekt

Brann- og eksplosjonsvernloven åpner for å gi bygg hvor brann kan medføre tap av mange menneskeliv status som særskilt brannobjekt.

Sjømannsvegen: Ifølge brannsjef Geir Thorsen så har brannvesenet ikke hjemmel til å pålegge borettslaget brannvarslere i fellesareal. Dersom det hadde vært et særskilt brannobjekt kunne de krevd brannalarmanlegg tilknyttet alarmsentral.  

Nyheter

Det betyr at brannvesenet kunne ha krevd at høyblokka på Volsdalsberga, hvor det bor omtrent 80 personer, skulle hatt brannalarmanlegg knyttet til alarmsentral dersom bygget hadde hatt status som særskilt brannobjekt.