Makrellstørjekvoten tredobles

Norges makrellstørjekvote øker til 300 tonn i 2020. Årets kvote er på 104 tonn.

ØKER KVOTEN: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik.  Foto: Odin Jæger

Nyheter

– Makrellstørjebestanden vokser, og den er i økende grad til stede i norske farvann. Jeg er svært tilfreds med at Norge har fått gjennomslag for en høyere kvoteandel. Dette gir rom for at flere norske båter kan få delta i størjefisket, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

På årsmøtet i Den internasjonale kommisjon for bevaring av atlantisk tunfisk har Norge forhandlet seg fram til en kvote på 239 tonn makrellstørje for 2019, og 300 tonn for 2020.

På 50- og 60-tallet var flere hundre båter involvert i makrellstørjefisket langs norskekysten. Overfiske førte til at bestanden nesten forsvant, og i 2007 innførte Norge forbud mot å fiske makrellstørje.

I 2014 ble det igjen åpnet for fiske. De siste årene har kvoten økt gradvis. Kvoteøkningen er et resultatet av forhandlinger med de 15 partene Norge deler makrellstørjebestanden med.

Norge har også fått internasjonalt gjennomslag for at all fangst av fisk skal tas i land, den såkalte ilandføringsplikten.

– For Norge er dette et viktig prinsipp. Ved å ta i land all fangst, sikrer vi bærekraftig forvaltning og hindrer at verdifull mat kastes på havet. Vi har nå fått internasjonal aksept for dette, og vi har grunn til å være fornøyd med at arbeidet vårt over flere år har ført fram, sier fiskeriministeren.