SV og Ap går for mistillit om terrorsikring – KrF dropper

KrF mener regjeringens svikt i arbeidet med terrorsikring er «sterkt kritikkverdig» og «svært alvorlig», men dropper mistillit. SV og Ap varsler mistillit.

Hans Fredrik Grøvan (KrF). Arkivbilde  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nyheter

– KrF mener regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig og inviterer Stortinget til å vedta et såkalt daddelvedtak som er enda kraftigere enn sist gang Stortinget behandlet saken, sier partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan torsdag.

Han sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Et såkalt daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Det blir også kalt kritikkvedtak.

Riksrevisjonen har flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur.

Etter flere høringer og en langvarig behandling kommer kontrollkomiteen med sin innstilling i saken torsdag 29. november.

Rødgrønn mistillit

Diskusjonen om mistillit blusset opp for fullt da Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum onsdag varslet at hans parti vurderer mistillit.

Torsdag varslet Arbeiderpartiet at det vil fremme mistillit mot regjeringen i saken, erfarer TV 2. Ap uttrykker at «Stortinget beklager regjeringens håndtering i saken». I praksis betyr dette at Ap vil fremme et mistillitsforslag mot regjeringen. Også SV går for mistillit.

– SV mener denne saken er så alvorlig at vi går for mistillit mot regjeringen, sier Torgeir Knag Fylkesnes i kontrollkomiteen til NTB.

Stemningen har vært svært spent mellom KrF og Fremskrittspartiet de siste dagene, og Frp var lettet over Grøvans budskap.

– Det skulle bare mangle. Vi har hatt en klar forventning om at de fjerner den tvilen de har skapt rundt mistillit, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad til NTB.

Grøvan nektet helt inntil torsdagens avklaring å utelukke noe utfall i saken fra KrFs side.

Solberg til Stortinget

Grøvan mener saken nå er enda mer alvorlig enn sist Stortinget arbeidet med dette.

– Nå er det avdekket forhold som knytter seg til perioden fra 2016 og fram til i dag. Derfor velger KrF å stramme til ytterligere, sier Grøvan.

Ifølge KrF har flere høringer i saken vist at regjeringen forrige gang ga en sminket versjon av sannheten. Arbeidet var ikke kommet så langt som man ga inntrykk av sist gang, og statsministeren har selv erkjent at hun kunne ha rapportert mer helhetlig overfor Stortinget, fremholder partiet.

– Det er nå viktig at statsministeren kommer til Stortinget og gir uttrykk for den samme erkjennelsen som hun ga uttrykk for overfor komiteen i høringene, sier Grøvan.

Krever plan

KrF-politikeren forventer en konkret plan fra regjeringen til oppfølging av objektsikring.

– Denne planen må inneholde en økonomisk oversikt over hva det koster å få gjennomført tiltakene i henhold til gjeldende regelverk, og vi trenger en oversikt over fremdrift og milepæler, sier han.

Flere partier har varslet krav om at regjeringen kommer med en forpliktende og samlet fremstilling av arbeidet med objektsikring i revidert nasjonalbudsjett til våren.

– Vi har innrømmet at det var områder hvor vi burde informert mer sammenhengende, helhetlig og kanskje tidligere om situasjonen. Når vi ser situasjonen slik den er i dag, mener jeg vi ikke kunne kommet lenger i denne regjeringsperioden, sa statsminister Erna Solberg (H) om saken onsdag.