Skapte debatt i bystyret:

– Inhabile etter advokatmøte, mente kommuneadvokat. – Heilt vanlig å møte folk, svarer politikere

9. november møtte advokat Henrik Grung fire bystyrepolitikere for å diskutere barnehagesaka på Ellingsøy.

Inhabile?: Ove Lars Økland (Ap) (bak til venstre), Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlusta) (foran t.v.), Henning Hofset og Monica Molvær fra Høyre. De fire deltok i et møte med den ene partens advokat, noe kommuneadvokaten i Ålesund mente gjorde dem inhabile i saka om barnehage på Ellingsøyta. De ble sittende på tilhørerbenken mens habiliteten blei diskutert av bystyret. 

Nyheter

Møtet blei utgangspunkt for en heftig diskusjon om politikernes habilitet i Ålesund bystyre. Enden på visa blei forøvrig at et klart flertall i bystyret stemte for at Molvær, Knutsen og Økland var habile, og de fikk tiltre under den politiske behandlinga.