Pensjonistforeninga i Ålesund:

Krever krystallklare svar om sjukehus

De krever krystallklare svar og større engasjement fra politikerne på Sunnmøre. Pensjonistforbundet finner seg ikke i at sjukehusene i Volda og Ålesund kan bli svekka.

BEKYMRA: Jakob Strand t.v. og Arnfin Larsen er bekymra for at helsetilbudet på Sunnmøre blir dårligere hvis investeringer i Volda og i Ålesund blir utsatt. Nå krever de at politikerne på Sunnmøre viser et større engasjement i sjukehussaken. 

Vi kommer ikke til å akseptere at planlagte tiltak blir skjøvet ut i tid

Jakob Strand og Arnfinn Larsen
Nyheter

– Over nyttår får alle politiske parti på Sunnmøre et spørreskjema der vi ber om klare svar på hvordan de stiller seg til eventuelle svekkelser av tilbudet på sjukehusene i Volda og i Ålesund. Svarene blir publisert i god tid før kommunevalget i september. Folk har krav på å få vite hva politikerne våre mener om dette, sier Arnfinn Larsen i Volsdalen og Nørve Pensjonistforening. Foreninga har tatt initiativet til en aksjon som de håper skal sette søkelyset på sjukehusøkonomien.