Foreldre gir opp dialog med rektor

Den ene familien har tatt barnet sitt ut av skolen, mens den andre fortsatt kjemper en fortvilt kamp med Spjelkavik ungdomsskole.

Spjelkavik ungdomsskole: Ved den størst ungdomsskolen i Ålesund er det foreldre som sliter med dialogen med skoleledelsen – og som mener at rektor ikke sørger for at barna deres har det godt på skolen sin. 

Jeg har ingen tillit til rektor ved Spjelkavik ungdomsskole. Videre dialog der har vi gitt opp

Mor til Spjelkavik-elev
Nyheter

Sunnmørsposten kan i dag fortelle om to familier som uavhengig av hverandre har opplevd møtet med Spjelkavik ungdomsskole som ytterst vanskelig. Familiene har ungdommer med spesielle behov, der god tilrettelegging er avgjørende for elevenes trivsel, trygghet og læring på skolen. Familiene har opplevd dialogen med skoleledelsen som nytteløs.