Kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden

Prøver fra lokale fjorder blir sendt til England for analyse

Målet er å finne svaret på hvor det er trygt å krysse fjordene.

  Foto: Fugro

Nyheter

I løpet av 37 i dager i høst har boreskipet Fugro Synergy tatt ut prøver fra havbunnen i Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

Prøvene er nå sendt til England og skal gi svar på hvor det er trygt å krysse fjordene, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.

– Fjordene er utfordrende å kartlegge med bratte skråninger, ujevne fjordsider og dybder på inntil 560 meter, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Det er Fugro Norway som i fjor fikk oppdraget med å gjennomføre og tolke grunnforholdene i de tre fjordene.


Førebur bru over Sulafjorden og Vartdalsfjorden

I desember startar arbeidet med å undersøke grunnforholda for kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

 

Bratte fjell under vann

Arbeidet ble delt i to faser.

I den første fasen målte de avstanden til sjøbunnen og fast fjell, sjekket egenskapene i løsmassene på sjøbunnen og vurderte skredfaren under vann. I den andre fasen skulle de bore i sjøbunnen og ta ut prøver.


Ekstrembrubygging:

Statens Vegvesen forbereder seg til brubygging over Sulafjorden

Ei bru over Sulafjorden kan bli 3200 meter lang og være bygget på et 720 meter høyt betongfundament.

Det ble tatt over 400 prøver på til sammen 51 steder.

Hvis man legger alle prøvene etter hverandre får man en strekning på 1,3 kilometer.

For å undersøke forholdene for de største brufundamentene måtte man 560 meter ned før man traff sjøbunnen, og enda 70 meter ned i selve sjøbunnen.


Bro over Sulafjorden (ferjefri E39) rykker nærmere

Vindmålermast på Sula

To vindmålermaster, begge dobbelt så høye som Ålesund rådhus, skal opp på sørsida av Sula.

– Den største utfordringen var å bore i sjøbunnen i områdene nærmest land. Fjellene er ikke bare bratte over vann, men også under. Vi måtte derfor bruke en sjøbunnsramme for å håndtere helninger på opptil 25 grader. Erfarne geoteknikere fra NGI var om bord på båten for å følge opp arbeidet, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Svarene på prøvene kommer til sommeren neste år.


– Umulig å oppfylle på 20 år

– Hvis E39 skulle realiseres i en 20-års periode måtte bevilgningene vært betydelig større enn de som ligger i NTP nå, sier avdelingsdirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen.