Ålesund kulturskole blir dyrere:

Øker prisen med 9 prosent – men blir billigere for søsken

Prisen på kulturskolen for en elev økes fra 3.850 kroner i året til 4.190 per år. Samtidig skal kommunen innføre søskenrabatt og fem friplasser for lavinntektsfamilier.

Blir dyrere: Prisøkning for elever ved Ålesund Kulturskole fra neste skoleår – men søsken får rabatt.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

I budsjettet for Ålesund 2019 er det bestemt at prisen skal økes utover vanlig prisvekst – med 8,8 prosent fra 1. august 2019.

Dette til tross for at Kulturskolen har meldt om at flere familier har betalingsplasser, og at elevplasser sies opp fordi det er for dyrt.