Ålesund kulturskole blir dyrere:

Øker prisen med 9 prosent – men blir billigere for søsken

Prisen på kulturskolen for en elev økes fra 3.850 kroner i året til 4.190 per år. Samtidig skal kommunen innføre søskenrabatt og fem friplasser for lavinntektsfamilier.

Blir dyrere: Prisøkning for elever ved Ålesund Kulturskole fra neste skoleår – men søsken får rabatt.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

I budsjettet for Ålesund 2019 er det bestemt at prisen skal økes utover vanlig prisvekst – med 8,8 prosent fra 1. august 2019.