– Barnehage på Ellingsøy er i rute

En ny barnehage på Ellingsøy skal stå ferdig seinest 01.08.2019, har bystyret vedtatt. Fire aktører meldte sin interesse for å bygge barnehagen, som skal drives i privat regi.
Nyheter

Til slutt var det Stokke Maritime FUS barnehager, ved Trygge barnehager, som fikk tilslaget – en avgjørelse to av de andre barnehageaktørene har klaget til fylkesmannen.

Mandag orienterte kommunalsjef Bjørn Ivar Røldal kultur- og oppvekstutvalget om status i saka, etter spørsmål om barnehagen blir ferdig i tide.