FAU-leder ved skolen: – Jeg blir opprørt

FAU-leder Helga Krogsæter Ytrebø synes det er sterkt å høre hvordan foreldre til elever med spesielle behov opplever Spjelkavik ungdomsskole.

Foreldreleder: Helga Krogsæter Ytrebø, FAU-leder Spjelkavik ungdomsskole. Arkivfoto: Marius Simensen 

Det er fortvilende at foreldre må gå til media for å sikre sine barn rettighetene de har

Helga Krogsæter Ytrebø
Nyheter

– Jeg blir opprørt. Her havner uskyldige barn i et slags tomrom der de ikke får det de har krav på. Elevene blir hengende etter, både faglig og sosialt.

– I mitt hode stritter dette mot retten alle barn har til ti års grunnskoleopplæring og til å ha det trygt og godt på skolen sin, sier Ytrebø.

– Føler elevene seg ikke trygge på skolen, så skjer det heller ikke læring, mener hun.

Spjelkavik-foreldre frykter at sønnens ungdomsskoletid blir totalt ødelagt

Den ene familien har tatt barnet sitt ut av skolen, mens den andre fortsatt kjemper en fortvilt kamp med Spjelkavik ungdomsskole.


Trist at dialog føles nytteløst

Hun understreker at hun ikke kjenner de to sakene Sunnmørsposten omtaler i detalj, og ikke vet noe om skolens versjon av disse. Men via familien til gutten som fortsatt er elev ved skolen, har FAU-lederen fått innsyn i dokumentasjon om denne konkrete saka.

– Her er det noen som ikke har gjort det de skulle. Jeg sliter med å forstå hvorfor det er slik at selv ikke en instruks fra Fylkesmannen blir fulgt opp av Spjelkavik ungdomsskole.

– Her er det snakk om til dels enkle tiltak, som ikke koster penger eller på andre måter bør være vanskelig å gjennomføre, mener Ytrebø.

FAU-lederen synes det er trist at foreldre kommer til den erkjennelsen at videre kontakt med skolens rektor er nytteløs.

– Som FAU har vi ikke samarbeidsproblemer med rektor, vi har god dialog i møter med ham. Men vi har ikke saker om enkeltelever i foreldrerådet, sier hun.

Kommunen og rektor svarer på kritikken fra Spjelkavik-foreldre

– Får forsvarlig tilbud

– Vi ønsker et trygt og godt skolemiljø for alle barn, sier Gøran Heimdal, teamleder for oppvekst i Ålesund kommune.


Etterlyste bedre informasjon

Helga Krogsæter Ytrebø sto tidligere i år fram i Sunnmørsposten med kritikk mot ledelsen ved Spjelkavik ungdomsskole.

Etter flere alvorlige voldshendelser blant elever ved skolen, etterlyste FAU-lederen bedre informasjon fra skolens ledelse og ut til foreldrene.

Ålesund kommune tok da en intern gjennomgang av situasjonen i Spjelkavik, og varslet nye felles retningslinjer for informasjon om alvorlige saker, da for alle skolene.

– Sakene som Sunnmørsposten omtalte i vår, handlet også om mangel på dialog mellom foreldre og ledelsen ved Spjelkavik ungdomsskole. Når tiltak ikke blir gjort og foreldre ikke får respons, tilbakemeldinger eller informasjon fra skolen, så er det rektor som sitter med det største ansvaret.

– Alle kan gjøre feil. Men det forundrer meg at man ikke tar lærdom av tidligere handlinger, sier Ytrebø.

Flere familier har tatt kontakt

Hun forteller at det er flere familier som har kontaktet henne, som har gitt opp prosesser med rektor.

– De når ikke fram, selv med fullt medhold fra Fylkesmannen. Gjennomgående virker det på meg som at skoleledelsen sier de tar saker på alvor, men så omsettes dette ikke i handling.

– Det er fortvilende at foreldre må gå til media for å sikre sine barn rettighetene de har. Det er ikke slik vi vil ha det ved Spjelkavik ungdomsskole. Vi må som voksne sammen beskytte elevene og ta ansvaret for å gi dem et trygt læringsmiljø, sier Ytrebø.