PPT-leder i Ålesund

– Spjelkavik ungdomsskole har utfordringer

– Spjelkavik ungdomsskole har utfordringer med å gi elever med særlige behov et godt tilbud.

PPT-leder: Svein Ola Lillestøl mener Spjelkavik ungdomsskole er en trygg og god skole for de fleste elever, men at skolen har en veg å gå for å hjelpe elever med særskilte behov godt nok.  Foto: Staale Wattø

Man når et punkt der det ikke lenger er tid til å vente på at ting skal bli bedre

Svein Ola Lillestøl
Nyheter

Det sier Svein Ola Lillestøl, PPT-leder i Ålesund kommune.

– Ut fra medieoppslag og tilbakemelding fra foreldre får jeg det inntrykket. Jeg vet ikke hva som er årsakene til dette, men kanskje handler det om manglende kompetanse eller holdninger til elever med behov for tilrettelagte opplegg, sier han.