Nordøyvegen:

Mindre skeptisk etter gjennomgang i Sp

Vestnes-ordfører Geir Inge Lien, som sitter i fylkestinget for Senterpartiet, har vært blant skeptikerne til Nordøyvegen. Etter Kristin Sørheims gjennomgang av prosjektet lørdag kveld, har han blitt litt mindre skeptisk.

STILLER MED VARA: Ordfører Geir Inge Lien fra Vestnes er vara til stortinget og hans vara, Gerda Tolaas, fra Molde møter i fylkestinget under behandlingen av Nordøyvegen.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Jeg sitter i utdanningsutvalget. Det viktige for meg er hensynet til de videregående skolene. Dersom Nordøyvegen fører til at skoletilbudet raseres, og investeringene i Nordøyvegen er årsaken til dette, kan jeg ikke si ja til Nordøyvegen, sier Lien til Sunnmørsposten.