Bygging av rampe for rullestolbrukere til Ålesund kirke og Vestre gravlund

Avviser krenkende oppførsel under kirkebefaring

Ifølge Aalesunds museum var det ingen grunn til at noen skulle føle seg krenket under befaringen ved Ålesund kirke som kommunen ledet an.

Strid: Ålesund kirkelige fellesråd søker å bygge rampe ved Ålesund kirkes hovedinngang og Vestre gravlund slik at bevegelseshemmede kan komme til på lik linje med andre. Aalesunds museum er positive til et moderert forslag til rampe og rekkverk som ikke rokker ved hovedfasadens arkitektoniske oppbygging. ILLUSTRASJON: OLSET 

Jeg oppfattet ikke diskusjonene som krenkende

Ingvil E. Grimstad
Nyheter

Ålesund kirkelige fellesråd varslet først Ålesund kommune om at de stoppet det videre arbeidet med tilrettelegging for universell utforming av atkomst til Ålesund kirke, etter en befaring ved kirka 9. november. De varslet også at kommunens holdning til mennesker med funksjonsnedsettelser ville bli innklaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Dette fordi de mente kommunens representant under befaringen kom med en rekke uttalelser som de opplevde som grovt krenkende mot mennesker med funksjonsnedsettelser. De mente seg også direkte motarbeidet av kommunens representant.