Styrelederen i Helse Midt

Vil ikke kommentere dramatikken i Helse Møre og Romsdal

Styreleder i Helse Midt, Tina Steinsvik Sund, vil ikke kommentere dramaet som nå utspiller seg i Helse Møre og Romsdal.

Tina Steinsvik Sund, styreleder i Helse Midt-Norge, vil ikke kommentere dramatikken i Helse Møre og Romsdal. 

Nyheter

Det er Helse Midt som legger budsjettrammene styret i Helse Møre og Romsdal må forholde seg til.  Styret i helseforetaket går nå til det dramatiske skrittet og foreslår en nedbemanning på 200 årsverk i et forsøk på å få økonomien i balanse.